ABOUT US?

สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงคือการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา กับคนไทยที่ได้ไปท่องเที่ยวแล้วยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกา สามารถดูข้อมูลจากเว็บไซต์ของเราได้เชื่อได้เลยว่าต้องเป็นประโยชน์กับคุณอย่างแน่นอน แล้วยังช่วยประหยัดเวลาได้เยอะเพราะคุณไม่ต้องไปศึกษาเอง เราพยายามที่จะเก็บข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดที่จะทำได้เพื่อหาสถานที่ใหม่ๆ ที่น่าเที่ยวและสถานที่ที่น่าถ่ายรูปเก็บไว้เมื่อไปที่ประเทศอเมริกา